Ethics and Compliance

Кодексът за бизнес поведение и етика насърчава всички наши служители и партньори да действат почтено и отговорно във всички свои бизнес начинания. Той очертава стандартите и политиките, възприети от H-tech, и приложими към всички работни процеси. Нещо повече – Кодексът дава отговор на въпроса към кого от H-tech можете да се обърнете с молба за съдействие в случай, че възникне сложна или неясна ситуация.